• Demo Image

Maskinering

Fresing

Den mest fleksible og ytelsesdyktige linje av horisontale og vertikale maskineringssentere utgjør den korrekte verktøypark for kraftig, hurtig og presis maskinering. Våre CNC-fresemaskiner kombinerer den siste teknologien med høy fleksibilitet, inkludert palettsystemer for ubemannet maskinering. Multipallettmaskiner frigjør kjøretiden i maskinen og eliminerer dermed unødvendige kostnader.

Multioperasjonell maskiner

Multioperasjonell prosessering av deler fører til reduserte oppsettstider og økt nøyaktighet for deler som ellers ville måtte behandles gjennom flere individuelle prosesser.

I de fleste tilfeller må avanserte arbeidsstykker bearbeides i separate maskineringsoperasjoner i etterkant av en dreieoperasjon.

Dette betyr at arbeidsstykket fysisk må transporteres til et maskineringssenter etter dreiingen for å for eksempel freses, bores eller gjenges.

Dette igjen fører vanligvis til lengre lead time for hvilket som helst gitt produktFordelen med å bruke en multioperasjonell CNC-maskin er klar: Man oppnår den høyeste nøyaktighet og produktivitet ved å slå sammen alle operasjonene i én enkeltoperasjon.